środa, 2 stycznia 2013

Wolne wybory.

W szkole uczono nas, że wielkim osiągnięciem demokracji jest to, że wybory są nie tylko wolne ale i tajne, to znaczy, że każdy kto wrzuci do urny kartkę wyborczą ma prawo do zachowania tajemnicy swojego wyboru. Niewątpliwie efektem tego "osiągnięcia" było to, że ludzie swego czasu zagłosowali 3 x NIE a kiedy podliczono głosy wyszło 3 x TAK.

Wolne wybory aby były w pełni wolne muszą być tez w pełni jawne, muszą dawać całkowicie wolny wybór wyborcy, a zatem jeśli wyborca życzy sobie aby jego głos nie był anonimowy tylko imienny to ten głos powinien taki być. Naturalnie zawsze będzie druga grupa wyborców pragnący oddać głos anonimowo i to również powinno być uszanowane. Oczywiście wyborca oddający głos anonimowo nie będzie miał możliwości sprawdzenia czy jego głos został zmanipulowany czy też nie, bo sprawdzenie nie będzie możliwe, tym niemniej jednak każdy z wyborców powinien móc otrzymać kopię swojej karty do głosowania.Brak komentarzy: