wtorek, 15 stycznia 2013

List z Polski, Ukraina

Gdybyśmy mieli wymienić powody osobiste władców Kremla dla, których należało wyeliminować Lecha Kaczyńskiego to jego krucjata w obronie Gruzji, która i tak straciła trochę terytorium na rzecz Rosji, bo Abchazja, gdzie rządzą władze abchaskie, nie jest bynajmniej państwem samodzielnym, choć tak ogłasza to światu, to każdy rozsądny człowiek wie, że jest w pełni zależna od Rosji, stanowi przyczółek przyszłego ataku na Gruzję, o ile będzie on potrzebny, przecież można zająć Gruzję demokratycznie, poprzez wybory, co jednak również kosztuje.
Być może właśnie doświadczenie ukraińskie, było najważniejszą przyczyną zlikwidowania prezydenta Kaczyńskiego, który zagrażał Rosji w sposób nie do przecenienia, poprzez montowanie bloku państw dawnej I rzeczypospolitej w oparciu o Polskę i Ukrainę. A rozbicie sceny politycznej na Ukrainie kosztowało Rosję zbyt dużo zabiegów, czasu i pieniędzy aby pozwolić sobie na taką stratę Kijów wymykał się Moskwie z rąk.
Wybory prezydenckie odbyły się tam niecałe dwa miesiące przed zamachem w Smoleńsku, wygrał je ostatecznie w II turze Janukowycz, ale przecież też Tymoszenko, nie byłaby dużo lepsza, choć trudno powiedzieć jaka byłaby z niej prezydentka, bo przecież przegrała. Oczywiście Janukowycz współpracując z Lechem Kaczyńskim mógłby okazać się wcale nie taki pro-moskiewski, ale to tylko gdybanie.
Ale kiedy zabrakło silnego wsparcia ze strony Polski, Janukowicz po prostu nie miał wyjścia jak tylko zwrócić się w stronę Rosji.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że zaangazowanie Lecha Kaczyńskiego w sprawy ukraińskie było takduże, że poświęcił dla pozyskania Ukrainy nawet prawdę o rzezi wołyńskiej, chciał ja zamieśc pod dywan - psu na bude sie to zdało, raz jeszcze się okazało, że nie wolno przeciw prawdzie działać, choćby przez zaniechanie, bowiem koniec końców i tak prawda wychozi na jaw, ale ofiary poniesione po drodze są, z reguły, nie do naprawienia.

Gruzja została pozyskana "na chwilę" politycznie i na długo jeśli chodzi o sympatie społeczeństwa tym niemniej jednak, choćby Gruzja robiła stokroć więcej we współpracy z Polską, to w żaden sposób nie mogłoby to zburzyć istniejących proporcji sił, inaczej sprawa się ma gdyby Ukraina weszła w silny sojusz z Polską, a za Polską z innymi krajami Europy Wschodniej.
Fakt, że Lech Kaczyński potrafił zmusić do działania głowy innych państw, a nie tylko zaprosić na konferencje gdzie będą ogłoszone kolejne rezolucje, z których nic nie wynika, musiał przestraszyć Putina. Ze strachu kagiebista zaczął działać, i efekty są znane. Działa oczywiście dalej, wyzyskując zbrodnię jak najlepiej dla siebiue - mącąc na sceni politycznej w Polsce.
Wielce interesujący komentarz poniżej:
Dodane 27/11/2013
D
Isakowicz-Zaleski:
W pełni popieram aspiracje Ukraińców, których znaczna część chce na iść na Zachód, a nie na Wschód, czyli z powrotem do Rosji. Jednak z czasie ostatnich wydarzeń zaniepokoiły mnie dwie sprawy. Po pierwsze, wśród demonstrantów protestujących na Chreszczatiku, głównej ulicy Kijowa, obok narodowych flag niebiesko-żółtych, załopotały także flagi czerwono-czarno. To te same, pod którymi faszyści z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii mordowali Polaków i Żydów. Od takich popleczników niech ręka boska broni tak Ukrainę, jak i całą Europę.
Po drugie, Telewizja Polska jako komentatora najnowszych wydarzeń nad Dnieprem i Dniestrem zaczęła na nowo lasować b. prezydenta Wiktora Juszczenkę. To wielki błąd, bo jest to polityk skompromitowany, który zdradził tak swoich polskich sojuszników, ogłaszając zbrodniarzy Stepana Banderę i Romana Szuchewycza, bohaterami Ukrainy, jak i zaprzepaścił poprzez swoją głupotę i pychę owoce „pomarańczowej rewolucji”. Co więcej, jest zaciętym wrogiem uwięzionej Julii Tymoszenko, której wbił nóż w plecy, ku radości obecnego prezydenta, Wiktora Janukowycza. I to ma być kolejny „mędrzec Europy”? Hospody pomiłuj!


List solidarności polskich biskupów do Arcybiskupa Większego Światosława i Metropolity Lwowskiego Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r.
Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r.
Eminencjo,
Arcybiskupie Większy Światosławie, Metropolito Kijowsko-Halicki Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego!

Ekscelencjo,
Arcybiskupie Mieczysławie, Metropolito Lwowski Obrządku Łacińskiego!
 W imieniu biskupów polskich pragniemy na Wasze ręce przesłać słowa modlitewnej solidarności z narodem ukraińskim w obecnej chwili, która ma tak historyczne znaczenie. Pragniemy wyrazić naszą duchową jedność z wszystkimi obywatelami Ukrainy, którzy w tych dniach podejmują szczególną odpowiedzialność za losy swej ojczyzny.

Naszą modlitwą obejmujemy Waszą ojczyznę, z którą łączą Polskę braterskie i dobrosąsiedzkie więzi oraz liczne pola współpracy. Zaledwie przed kilkoma miesiącami, 28 czerwca br., w Warszawie, podpisaliśmy wspólną deklarację naszych Kościołów o pojednaniu. Podkreślaliśmy wówczas, że "współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były zagrożone". Ukraina zasługuje na to, by jej obywatele mogli żyć godnie, a ich prawa były szanowane i oparte na tych samych uniwersalnych wartościach, wyrastających ze wspólnych chrześcijańskich korzeni.

W naszej deklaracji, niezależnie od uwarunkowań politycznych, w perspektywie wiary mówiliśmy też o potrzebie "wspólnego świadectwa chrześcijan z Polski i z Ukrainy w jednoczącej się Europie" oraz modliliśmy się o to, aby Bóg pomógł "polskiemu i ukraińskiemu narodowi, aby żyjąc w pokoju dzieliły się swoim duchowym bogactwem oraz wnosiły swój wkład w jedność i przyszłość Europy".

Wspólnie przesłaliśmy wówczas też braterskie pozdrowienia Braciom Prawosławnym z Ukrainy, wierząc, że "proces wzajemnego pojednania uzdrowi rany, które są przeszkodą nie tylko w harmonijnym współżyciu narodów, ale i w szczerym dążeniu do jedności Chrystusowego Kościoła". W duchu braterskiej miłości ponawiamy dziś te słowa.

Słowa te – wypowiedziane przez Kościoły rzymsko i greckokatolicki w Polsce i na Ukrainie – wieńczą kilkudziesięcioletni proces pojednania między naszymi Kościołami i narodami oraz mają wielką historyczną wagę. Stanowią także dla nas zobowiązanie do solidarności i modlitwy w tej trudnej, a zarazem przełomowej chwili, jaką dziś przeżywa Ukraina. Wierzymy mocno, że Chrystus – Pan historii i dziejów ludzi, pozwoli nam wszystkim przetrwać zwycięsko wszelkie trudności, czyniąc je fundamentem nowego zbliżenia i nadziei na zmartwychwstanie dobra.

Prosimy o przekazanie Waszym wiernym, obywatelom Ukrainy, jeszcze raz wyrazów naszej bliskości i modlitewnego wsparcia, wyrażanej słowami: "Boże chroń Ukrainę!"
† Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

         † Wojciech Polak
      Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu PolskiPolityczna zawierucha na Ukrainie coraz częściej ustępuje miejsca niepokojom ekonomicznym. Trawiony recesją kraj znajduje się na krawędzi kryzysu gospodarczego. Zawdzięcza to fatalnemu zarządzaniu, Gazpromowi i wielu dekadom tkwienia w sowieckim uścisku
Korupcja i brak wolność - to pojęcia od lat towarzyszące ukraińskiej gospodarce. Do tego, że jest skorumpowana, przekonywać nie trzeba. - Powiedzieć, że Ukraina ma skorumpowaną gospodarkę, to tak, jak powiedzieć, że Korea Północna jest stalinowską dyktaturą, a Mali jest państwem upadłym - mówił niedawno szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z TOK FM. Brak wolności dobitnie potwierdza natomiast Wskaźnik Wolności Gospodarczej. W 2013 roku Ukraina zajęła w nim 161. miejsce, najniższe w Europie. W skali globalnej gorszy wynik osiągnęło jedynie kilkanaście krajów.
Trzecim pojęciem, które kojarzy się z ukraińską gospodarką, jest Rosja. A patrząc odrobinę wstecz - Związek Radziecki. Po II wojnie światowej Ukraina, będąca integralną częścią ZSRR, konsekwentnie wdrażała ogólnoradzieckie programy gospodarcze. One ukształtowały postsocjalistyczny wygląd kraju będącego przez lata radzieckim rezerwuarem taniej siły roboczej, spożywczym i surowcowym spichlerzem oraz ważnym ośrodkiem przemysłu ciężkiego. Jeszcze w 1990 r. Ukraina zaopatrywała Związek Radziecki m.in. w 24 proc. zbóż i 55 proc. buraków cukrowych, jej udział w wydobyciu węgla wynosił 22,5 proc., a 41. proc. w produkcji żelaza.
Upadek Związku Radzieckiego i transformacja systemowa wywołały poważny wstrząs w gospodarce krajów bloku komunistycznego. Drastycznie obniżyła się produkcja, a wskaźniki gospodarczego poleciały na łeb, na szyję. Na Ukrainie poważny marazm trwał blisko dekadę. W latach 1992-1998 produkcja spadła o 40 proc. względem poziomu z 1991 r. Po drodze zaliczyła hiperinflację (1993 r.), która była następstwem zbyt swobodnej polityki monetarnej. Kłopoty kraju pogłębił również kryzys finansowy w Rosji (1998 r.), który poskutkował gwałtownym spadkiem ukraińskiego eksportu do najważniejszego partnera handlowego. Dopiero w 2000 r. kraj odnotował pierwszy po odzyskaniu niepodległości wzrost gospodarczy.
Silne wzrosty ukraińska gospodarka notowała w latach 2000-2008. Momentami były bardzo znaczące - w 2003 r. wyniosły 9,6 proc., a rok później 12,1 proc. Kraj bardzo poważnie ucierpiał jednak w wyniku ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Szczególnie silnie odczuli to mieszkańcy Ukrainy - bezrobocie, które na koniec 2008 roku wynosiło jedynie 3 proc., w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2009 r. wzrosło do poziomu 9 proc.
W międzyczasie kilkukrotnie doszło do eskalacji konfliktu gazowego - roboczo nazywanego wojną gazową - pomiędzy Ukrainą a Gazpromem (rozpoczęła się w 2006 r.). Dla ukraińskiej gospodarki szczególnie dotkliwa była jego druga odsłona - ze stycznia 2009 roku, kiedy to rosyjski koncern, oskarżający ukraiński Naftogaz o nielegalne odbieranie gazu, wstrzymał dostawy surowca. Trzecia odsłona sporu wybuchła w tym roku. Ukraina, która z powodu gazu zmaga się z potężnym i stale rosnącym deficytem handlowym, nie nadąża z płaceniem Rosji za surowiec. Aleksiej Miller, prezes Gazpromu, poinformował niedawno, że zadłużenie Naftogazu z sierpnia, października i listopada br. wynosi 2,02 mld dolarów.
Kryzys zostanie najprawdopodobniej zażegnany, zanim Rosjanie ponownie wstrzymają dostawy. Szef Naftogazu Jewgienij Bakulin zapewnił, że firma niebawem spłaci 765 mln dolarów długu z sierpnia. Co do spłaty reszty zobowiązań jeszcze nie ma decyzji, ale obie strony - jak przekonują - dążą do porozumienia.
To jednak nie przybliża Ukrainy do rozwiązań innych, stale piętrzących się problemów, które w większości mają wewnętrzny charakter. Ekonomiści chętnie podkreślają, że Ukraina to kraj skrajności - wielkiego bogactwa i dojmującej biedy - a także korupcji i przestępczości. Zauważają też, że dysponuje potężnym gospodarczym potencjałem. Wydobycie go wymaga wielu reform i zmian - nie tylko politycznych.
Według Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, samo wstąpienie do Unii Europejskiej ukraińskich problemów nie rozwiąże. - Ukraina jest w stanie wchłonąć każdą ilość pieniędzy, ale pozostaje pytanie, czy jest gospodarczo przygotowana na taką pomoc - powiedział Polskiemu Radiu i zaznaczył, że współpraca z UE jest zasadna tylko wtedy, kiedy państwo będzie gotowe na na przeprowadzenie głębokich reform. - Unii opłaca się wspierać jakiś kraj, jeśli dotacjom z unijnego budżetu towarzyszą głębokie reformy. Tak było w przypadku Polski, jak i w przypadku innych krajów, które wstąpiły do UE.

Brak komentarzy: