środa, 9 stycznia 2013

Józef Mackiewicz, narodowość? wideo, część I

Mackiewicz urodził się w Petersburgu i tam się wychował, tam skończył gimnazjum, tam Rosja stała mu się nie tyle obca co bliska wręcz. Tym niemniej zachował litewską polskość, to zasługa rodziców. W jednej z książek wypomina jak bawili się zima na ślizgawce, na którą wstąp mieli oni, dzieci podbitego narodu, zaś dzieci zwycięzców, wstępu na nią nie miały. To go nie dziwiło kiedy Petersburg był jego domem, ale kiedy Rosja zamieniła się w Sowiety, wspomnienie tego zdumiewało go.
Być może to szczęśliwe dzieciństwo w Rosji spowodowało, że Mackiewicz nie mógł zrozumieć i nie pogodzić z decyzją Piłsudskiego o pozwolenie Leninowi na zwycięstwo nad Denikinem.
1 komentarz:

equespolonussum pisze...

Юзеф Мацкевич, очень интересный польский писатель. Он писал книги, где он выразил свое мнение о коммунизме, большевистская революция, Вторая мировая война, польские вооруженные сопротивления и западные политики.

约瑟夫·马茨凯维奇,非常有趣的波兰作家。他着书立说,他表示他的意见共产主义,布尔什维克革命,第二次世界战争,波兰武装抵抗西方政治。

ユゼフMackiewicz、非常に興味深いポリッシュライター。彼は共産主義、ボルシェビキ革命、第二次世界大戦、ポリッシュ武装resistenceと西洋政治についての彼の意見を表明してどこに彼が本を書いた。

Józef Mackiewicz, very interesting polish writer. He wrote books where he expressed his opinion about communism, bolshevik revolution, second world war, polish armed resistence and western politics.

Јузеф Мацкиевицз, врло интересантно пољски писац. Писао је књиге у којој је изразио своје мишљење о комунизму, бољшевичке револуције, Другог светског рата, пољски оружаног отпора и западне политике.

Юзеф Мацкевич, дуже цікавий польський письменник. Він писав книги, де він висловив свою думку про комунізм, більшовицька революція, Друга світова війна, польські збройні опору і західні політики.

Józef Mackiewicz, très intéressant écrivain polonais. Il a écrit des livres où il a exprimé son opinion sur le communisme, la révolution bolchevique, seconde guerre mondiale, polonais armé résistance et de la politique occidentale.

Józef Мацкиевич, много интересен полски писател. Той пише книги, където той изрази мнението му за комунизма, болшевишката революция, Втората световна война, полските въоръжени съпротива и западните политици.

Józef Mackiewicz, πολύ ενδιαφέρουσα Πολωνικά συγγραφέας. Έγραψε βιβλία, όπου εξέφρασε την άποψή του για τον κομμουνισμό, μπολσεβίκικη επανάσταση, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένοπλη αντίσταση Πολωνικά και τη δυτική πολιτική.