poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Poeci na pierwszej linii walki

Polska to kraj, ktróry strzela do wroga z diamentów, ale nie to, że ma ich zbyt dużo, a tylko dlatego, że diamenty te same tego pragną, bowiem pragną ofiary, ale wyłącznie ofiary własnego zycia, którą uważaja za stosowne położyć na ołtarzu miłości do ojczyzny.
To jest coś niepojetego dla innych nacji, moze nie dla wszystkich ale dla wielu. Jest księciem poetów, zatem powinien byc chroniony, zwłaszcza przez własną próżność, świadomość swojej wartości, świadomość, że w inny sposób przysłuży się krajowi, a nie dzwigając karabin i stając na linii strzału. Coś niepojętego zwłaszcza dla lódów Wschodu, Afryki: jaki sens jest być królem i spać jak zwykły żołnierz, niedojadać, niedosypiać, a potem w pierwszej linii walczyć, i bić się, i ginąć? Jak Władysław Warneńczyk, tak i Krzysztof Kamil Baczyński położył życie, zamiast je chronić, aby potem służyć słowem.

Krzysztof Kamil Baczyński (ps.  Krzyś; urodzony 22 stycznia 1921 Warszawie, zginął w Powstaniu 4 sierpnia 1944 tamże) – polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajowejpodharcmistrz Szarych Szeregów, jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów, w czasie okupacji związany z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”. Poniósł śmierć 70 lat temu w czasie Powstania Warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej... Czy to kula była synku, czy to serce pękło?


Tadeusz Stefan Gajcy, ps. "Karol Topornicki", "Roman Oścień", "Topór" (urodzony 8 lutego 1922 roku w Warszawie, zginął w Powstaniu Warszawskim 16 sierpnia 1944 ), żołnierz Armii Krajowej.
Tadeusz Gajcy, rep. Danuta Łomaczewska/East News n/z Tadeusz Gajcy, pseud. Karol Topornicki, Roman Oscien


Józef Andrzej Szczepański, pseud. „Ziutek” (urodzony  30 listopada 1922, zmarł w wyniku odniesionych ran 10 września 1944 w Warszawie) – polski poeta, powstaniec warszawski, żołnierz batalionu Parasol Armii Krajowej.


Leon Zdzisław Stroiński (ps. Marek Chmura, urodzony 29 listopada 1921 w Warszawie, zginął - wraz z Tadeuszem Gajcym - 16 sierpnia 1944) – polski poetapokolenia Kolumbów, żołnierz Armii Krajowej.


Poets on the frontline
Krzysztof Kamil Baczynski (alias John Bugaj,  Krzysiek, who was born January 22, 1921 in Warsaw, died in the Uprising August 4, 1944 ibid) - Polish poet of the war, Cadet, Army soldier , podharcmistrz Grey Ranks, one of the representatives of the generation of Columbus, during the occupation associated with the letter "Flames" and the monthly "Road". Died 70 years ago during the Warsaw Uprising as a soldier "Parasol" battalion Polish Army (AK). 

Tadeusz Stefan Gajcy, alias "Charles Topornicki", "Roman sting", "Axe" (born February 8, 1922 in Warsaw, died in the Uprising August 16, 1944 wWarszawie), a soldier of the Polish Army. 

Joseph Andrew Szczepanski, alias "Ziutek" (born November 30, 1922, died of wounds September 10, 1944 in Warsaw) - Polish poet and Warsaw insurgent soldier of Batalion Parasol(battalion umbrella)
 Polish Army (AK). Leon Zdzislaw Stroiński (alias Marek Chmura (Cloud), born November 29, 1921 in Warsaw, died - along with Tadeusz Gajcym - August 16, 1944) - Polish poetapokolenia Columbu, a soldier of the Polish Army.

Brak komentarzy: